ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  (อ่าน 3 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กุมภาพันธ์ 12, 2019, 10:08:36 PM
  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 212
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


- ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๕๖
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
- ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูยูทูบสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เข้าดูเว็บที่ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


 
 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Tags : แนวข้อสอบ  นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว