แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - veerachai29

หน้า: [1] 2 3 ... 212
1
คืออะไร. คำว่า ชิปปิ้ง หมายถึง. ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า จัดทำใบขนสินค้าสนใจดูรายละเอียดคลิก  http://bit.ly/2nF3L2o

2
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง Phanomrung Historical park เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง Khao Phanomrung ปราสาทหินพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
 
http://www.facebook.com/kaophanomrung
 

 

 
 เที่ยวพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ชมปราสาทหินเขาพนมรุ้ง พนมรุ้ง (Phanomrung Khmer Historical parks
) ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ พนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ Phanomrung Historical Park Buriram ปราสาทหินเขาพนมรุ้งคำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ปราสาทหินเขาพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง)ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นโบสถ์พราหมณ์ลัทธิไสวะ มีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมาหลายสมัย ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 17 และในพุทธศตวรรษที่ 18 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมได้หันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เทวสถานแห่งนี้จึงได้รับการดัดแปลงเป็นวัดมหายาน ในช่วงแรกปราสาทหินพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 จารึกต่าง ๆ ที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 3 กษัตริย์แห่งพระนคร (พ.ศ. 1487-1511) ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในสมัยแรก ๆ คงยังไม่ใหญ่โตนัก ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) ได้ทรงอุทิศที่ดินและข้าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุ้ง ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 นเรนทราทิตย์ เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ (ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัด) ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคี ณ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้งสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะ ซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ดังนั้นเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะองค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง นั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า พลับพลา อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อาคารนี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ สิ่งมหัศจรรย์ห้ามพลาดคือ ชมดวงอาทิตย์ลอด 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง รวมถึงงานแถลงข่าว งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง


เมืองต้องห้ามพลาดจังหวัดบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง  Khao Phanomrung, แหล่งท่องเที่ยว จ.บุรีรัมย์ : เขาพนมรุ้ง ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว เขาพนมรุ้ง  ปราสาทหินพนมรุ้งคำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์องค์ประกอบและแผนผังของปราสาทพนมรุ้งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง และเน้นความสำคัญเข้าหาจุดศูนย์กลาง นั่นคือปราสาทประธานซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านขวาของบันไดทางขึ้นสู่ศาสนสถานมีอาคารที่เรียกว่า พลับพลา อาคารPhanomrung Temple นี้อาจจะเป็นอาคารที่เรียกกันในปัจจุบันว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง ซึ่งเป็นที่พักจัดเตรียมองค์ของพระมหากษัตริย์ ก่อนเสด็จเข้าสู่การสักการะเทพเจ้าหรือประกอบพิธีกรรมในบริเวณศาสนสถานปราสาทประธาน ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นใน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมณฑป คือห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เชื่อมอยู่ทางด้านหน้าที่ส่วนประกอบของปรางค์ประธานตั้งแต่ฐานผนังด้านบนและด้านล่าง เสากรอบประตู เสาติดผนัง ทับหลัง หน้าบัน ซุ้มชั้นต่าง ๆ ตลอดจนกลีบขนุน ก่อด้วยหินทรายสีชมพูมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง 8.20 เมตร สูง 27 เมตร ด้านหน้าทำเป็นมณฑปโดยมีอันตราละหรือฉนวนเชื่อมปราสาทประธานนี้ เชื่อว่า สร้างโดย นเรนทราทิตย์ ซึ่งเป็นผู้นำปกครองชุมชนที่มีปราสาทพนมรุ้งเป็นศูนย์กลาง ราว พุทธศตวรรษที่ 17ภายในเรือนธาตุตรงกึ่งกลาง เรียกว่าห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญที่สุด ในที่นี้คือ ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ เป็นที่น่าเสียดายว่า ประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป เหลือเพียงแต่ ท่อโสมสูตร คือร่องน้ำมนต์ที่ใช้รับน้ำสรงจากการสักการะศิวลึงค์เท่านั้น ทางเดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีปราสาทอิฐสององค์และปรางค์น้อย จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม กล่าวได้ว่า ปราสาททั้งสามหลังได้สร้างขึ้นก่อนปราสาทประธานราวพุทธศตวรรษที่ 15 และ 16 ตามลำดับ ส่วนทางด้านหน้าของปราสาทประธานอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทพนมรุ้ง บุรีรัมย์ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีอาคารสองหลังก่อด้วยศิลาแลง เรียกว่าบรรณาลัย ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนา ก่อสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 เที่ยวบุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ติดต่อที่พักใกล้อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้งได้ที่ โรงแรมนางรอง Nangrong Hotel “Special Promotion Buriram hotels” ตั้งอยู่ที่ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110  Tel : 044-631014 ; Mobile : 081-9553477 ; Fax : 044-631465 Website : http://www.nangronghotel.com/

Tags : ปราสาทพนมรุ้ง,อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง มรดกโลก,ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

3
                            

แก้จมูกที่เคยเสริมมาแล้ว

การทำศัลยกรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม ควรทำ 1-2 อาทิตย์หลังจากทำศัลยกรรมครั้งแรก หรือไม่ก็หลัง 6 เดือนขึ้นไป (บางเคสอาจต้องรอมากกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคุคคล) ต้องรอหลายเดือนเพื่อให้เวลาเนื้อเยื่อจมูกได้ฟื้นตัว จะได้กลับมาแข็งแรงขึ้น แต่ก็มีกรณีที่ไม่จำเป็นต้องรอและสามารถทำศัลยกรรมใหม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับปัญหาและความยากง่ายที่ต่างกัน โดยใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง อาการบวมของจมูกจะดีขึ้นใน 3-4 วัน และตัดไหมใน 7-10 วันหลังจากศัลยกรรม

กรณีที่ต้องทำศัลยกรรมใหม่ทันที
1. แผลเกิดการอักเสบ
2. ซิลิโคนเคลื่อนที่
3. ผิวบริเวณปลายจมูกบางและแดงเกิน อาจทำให้ซิลิโคนทะลุได้

ศัลยกรรมจมูกกับเลอลักษณ์
1. แพทย์ทุกท่านของโรงพยาบาลเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง และเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) แพทย์เฉพาะทางจะต้องเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ต่อด้วยศัลยศาสตร์ทั่วไป 3 ปี และศัลยศาสตร์ตกแต่งอีก 3 ปี รวมเป็น 12 ปี และยังมีประสบการณ์การผ่าตัดศัลยกรรม 10 ปีขึ้นไปทุกท่าน ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่า แพทย์ของเรามีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือแน่นอน
2. โรงพยาบาลได้มาตรฐาน เครื่องมือแพทย์ครบครัน ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อด้วยระบบกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กและเชื้อโรคต่างๆ ได้ 99.99% และระบบ Oxygen Pipeline หรือออกซิเจนช่วยชีวิตสำหรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
3. เทคนิค Beauty Dream เอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ที่ทำให้คุณไม่รู้สึกเจ็บขณะผ่าตัด
4. ซิลิโคนเกรดพรีเมียม คุณภาพดีที่สุดจากอเมริกาและเกาหลี
5. รับประกันการแก้ไขจมูกกรณีเอียงและอักเสบภายใน 6 เดือนหลังจากทำ
โรงพยาบาลเลอลักษณ์ได้ทำการวิจัยและผลิตซิลิโคนรูปแบบใหม่ด้วยมาตราฐานการผลิตสูงสุด เพื่อให้ได้ซิลิโคนคุณภาพดีที่สุด ซึ่งจะช่วยสร้างทรงจมูกที่สวย รับกับใบหน้าของทุกคน การันตีด้วยการศัลยกรรมจมูกมาแล้วกว่า 500,000 ดั้ง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 10 ปี กับชื่อเสียงอันดับต้นๆ ในด้านการศัลยกรรมแห่งภูมิภาคเอเชีย


      

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง (สวยงามคลินิก) 11 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
02-888-2888, 086-603-0354,089-771-1851
เลอลักษณ์ คลินิก ชั้น 2 โซน D ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต (บางใหญ่) 02-009-1490,095-703-3888, 095-472-3888

4
ภูธรสมุนไพร ชุด แชมพู 250 ml + เซรั่ม 120 ml หยุดผมร่วง สร้างผมใหม่ มั่นใจกว่าเดิม
สั่งที่ทาง Lazada ได้ที่นี้ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
แชมพู และ ซีรั่ม สูตรสารสกัดจากโสมและสมุนไพรธรรมชาติเข้มข้น
 • สร้างผมใหม่ดกดำเป็นธรรมชาติ[/*]
 • ช่วยระงับผมร่วงใน 7 วัน[/*]
 • บำรุงรากผมและหนังศีรษะ[/*]
 • แก้เชื้อรา รังแค อาการคันศีรษะและลดความมัน[/*]
 • ไม่มีสารเคมีอันตราย ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5943326 และ 10-1-5942655[/*]
Product details of ภูธรสมุนไพร ชุด แชมพู 250 ml + เซรั่ม 120 ml หยุดผมร่วง สร้างผมใหม่ มั่นใจกว่าเดิมPutorn Herbal Extra Cleansing Shampooสารสกัดจากโสมและสมุนไพรธรรมชาติเข้มข้น คุณประโยชน์จากสมุนไพรสร้างผมใหม่ดกดำเป็นธรรมชาติช่วยระงับผมร่วงบำรุงรากผมและหนังศีรษะชำระล้างสารเคมีบนหนังศีรษะวีธีใช้ชโลมแชมพู ภูธรสมุนไพรลงบนผมเปียกนวดให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วล้างออกคำแนะนำควรใช้เป็นประจำทุกวัน ร่วมกับ ซีรั่ม ภูธรสมุนไพรPutorn Herbal Hair Extra Intensive Serumสารสกัดจากโสมและสมุนไพรธรรมชาติเข้มข้น คุณประโยชน์จากสมุนไพรสร้างผมใหม่ดกดำเป็นธรรมชาติช่วยระงับผมร่วงใน 1 สัปดาห์บำรุงรากผมและหนังศีรษะแก้เชื้อรา รังแค ลดอาการคันศีรษะวีธีใช้หลังจากสระผมด้วยแชมพู ภูธรสมุนไพรแล้วเช็ดผมพอหมาดฉีด ซีรั่ม ภูธรสมุนไพรลงบนหนังศีรษะให้ทั่วเน้นบริเวณรากผมและนวดเบาๆ ให้ทั่วหลังจากนั้นจัดแต่งทรงได้ตามปกติคำแนะนำซีรั่มมีสีน้ำเงินของสมุนไพรเข้มข้น ถ้าติดมือหรือเสื้อผ้าสามารถล้าง ออกได้โดยง่ายไม่มีสารเคมีอันตราย แชมพู ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5943326 และ เซรั่ม ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5942655

สั่งซื้อได้ที่นี่ ส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง

5
วิธีการบำรุงหน้าให้สวยใส อมชมพู ด้วยแอปเปิ้ล

นำแอปเปิ้ลปอกเปลือก แล้วคว้านเอาเฉพาะเนื้อมาปั่นรวมกับน้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นล้างหน้าตามปกติ จากนั้นเรานำเนื้อแอปปิ้ลที่ปั่นละเอียดที่ได้ทาให้ทั่วใบหน้าแล้วนวดเบาๆ ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที หลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเย็น นอกจากนี้ยังช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไป ยังเป็นการช่วยบำรุงความชุ่มชื่่นให้ใบหน้าคุณผู้หญิงดูสดใสเปล่งปลั่งด้วย

ลองนำไปใช้ดูได้ วิธีง่ายๆ แค่นี้หน้าก็สวยใส อมชมพูแล้วเคล็ดลับหน้าใสด้วยแอปเปิ้ล- เมื่อรู้สึกตัวว่ามีผิวหน้าอ่อนโรยหน้าไม่ใสอยากให้กลับมาดูสดชื่นหน้า ใส ปิ๊งๆ ก็ให้นำเอาเนื้อแอปเปิ้ลสดๆบดหรือปั่นให้ละเอียดแล้วนำมานวดให้ทั่วใบหน้า และผิวหนังบริเวณลำคอ ทำเป็นประจำอาจจะอิาทิตย์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ 15-20นาที หรือทำจนกว่ารู้สึกว่าผิวหน้าใสและสดชื่นขึ้น- สำหรับสาวผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาผิวแต่อย่างใดแต่อยากให้หน้าใส สดชื่น ก็ให้นำแอปเปิ้ลมาปอกเปลือกก่อนจากนั้นก็นำมาบดแล้วปั่นให้ละเอียด แล้วนำมาผสมกับน้ำมันข้าวโพด หรือน้ำมันเมล็ดทานตะวัน ( หาซื้อได้ทั่วไป) ประมาน 1 ช้อนชา ตามด้วยแป้งข้าวโพดอีก 1 ช้อนชา แล้วทาลงให้ทั่วใบหน้าเว้นขอบตา ทิ้งไว้ประมาน 15-20 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น เพียงแค่นี้ก็ได้บำรุงให้หน้าใส- สำหรับสาวผู้มีผิวพรรณร่วงโรยตามกาลเวลาหรือก่อนเวลาอันควร แล้วอยากรีบบำรุงให้กลับมาเป็นสาวหน้าใสเหมือนเดิมก็ให้ พอกหน้าด้วยแอปเปิ้ลอบ หรือเอาแอปเปิ้ลไปต้มแล้วบดให้ละเอียดนำไปผสมกับน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งหนึ่ง ช้องชา เพื่อทำให้ผิวยึดหยุ่นและชะลอกระบวนการร่วงโรยของผิว- สำหรับสาวเป็นสิวหรือมีรอยแผลเป็นจากสิวแล้วอยากกลับมาเป็นสาวหน้า ใสเหมือน เดิมก็ให้นำแอปเปิ้ลสีเขียวมาบดผสมกับน้ำผึ้งแท้ๆ ประมาน 1 ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วนำมาทาให้ทั่วใบหน้า อาจจะทาพอกเน้นบริเวณที่มีรอยแผลเป็น ทิ้งไว้ประมาน 15-20 นาทีแล้วล้างออกที่มา yopi.co.thแต่จะง่ายกว่าไมถ้าคุณไม่ต้องเสียเวลามากแบบนี้แค่เปิดฝาแล้วหยดก็ได้ผลตอบรับเท่าเทียมกันทุกๆวิธีที่คุณทำมา #เซรั่มยี่ห้อไหนดีpantip  #เซรั่มถูกและดี #เซรั่มบํารุงผิวหน้า  #รีวิวเซรั่มหน้าใสเซเว่น #ครีมลดริ้วรอยที่ดีที่สุด pantip#ครีมที่นิยมใช้มากที่สุด #ครีมลดริ้วรอยขั้นเทพ #ครีมบำรุงหน้าขาวใส #เซรั่มแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์  #เซรั่มดีเฮิร์บ

รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียด https://www.facebook.com/DHerbThailand/ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dherbthailand.com

6
ติดตั้ง ออกแบบ วางระบบ ไวไฟ อินเตอร์เน็ต 3G/4G สำหรับผู้ไม่มีเน็ตถึง
พร้อม wifi HOTSPOT  แบบไม่มี SERVER ตามหอพัก โรงแรม ห้องแถว รีสอร์ท ร้านอาหาร ทั่วไทย
พร้อมขายบัตร รายได้เสริม เงินดี สำหรับผู้ประกอบการหอพัก นักเรียน นักศึกษา
3G/4G สำหรับรีสอร์ทที่ไม่มีเน็ต สามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์
www.ประทายอินเตอร์เน็ต.com  line: melodycats
มีทั้ง Sofeware Hotspot จัดการผู้ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตในราคาถูก
ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกใช้งาน ทางร้านจัดจำหน่ายให้ลูกค้าติดตั้งเองได้อย่างง่ายดาย
มีคู่มือการใช้งานระบบ พร้อมออกคูปองให้ด้วย

1. สามารถกำหนดผู้ใช้งานได้
2. สามารถกำหนด Bandwidth ได้ รายวัน รายเดือน รายปี
3. สามารถพิมพ์บัตรออกสวยงาม
4. หน้า login สร้าง Logo ร้านของท่านเองได้
5. สามารถจัดการระบบผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ง่าย
6. block Bit ,download ได้
7. เช็คระบบผู้ใช้งานย้อนหลัง หรือดูสถานะปัจจุบันได้
8. สามารถรองรับการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550
9.ติดตามผ่านเว็บ www.ประทายอินเตอร์เน็ต.com

เหมาะสำหรับ ร้านค้า หอพักนักศึกษา WIFI หมู่บ้าน ตำบล โรงแรม อพาร์ทเม้น
โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ

สนใจติดต่อ สั่งซื้อได้ที่ : ร้านประทายสามจี(โคราช)
เบอร์ 088 3006119 ,0847273742
email:prathai3g@gmail.com
www.facebook.com/prathai3g
www.เสาทาวเวอร์.com
www.ประทายอินเตอร์เน็ต.com

 
fiber optic,fttx,FTTH,รับเดินสาย fiber optic,splice fiber optic,กล้อง CCTV,Ip camera,เน็ตความเร็วสูง,เน็ตหอพัก,เน็ตโรงแรม,เน็ตรีสอร์ท
โคราช,net,hotspot,wifi hotspot,internet,จำหน่ายคูปอง, ฮอตสปอร์ต,ไวเลส,mikrotik,Ubiquiti,ubnt,rb450g,rb850Gx2
Rb750gl,rb750,Nanostion,nanom2,locom2,rocketM2,rocketM5,Antenna,15dbi,30dbi,ไวไฟไม่มีเซิร์ฟเวอร์,
point to point,ptp,ควบคุมเน็ต,อุปกรณ์ควบคุมอินเตอร์เน็ต,airmax,rb1100ahx2,ccr1009,ccr1032,
หน้า login,authen,จำหน่ายบัตรไวไฟ,อินเตอร์เน็ตขายบัตร,ชุดไวไฟทำเงิน,ไวไฟหารายได้,hotspot no server,
ชุดฮอร์ตสปอร์ต,ชุดไวไฟหอพัก,ชุดไวไฟโรงแรม,ชุดไวไฟรีสอร์ท,แหล่งดาวน์โหลด wifi hotspot,hotspot free,
ฟรีไวไฟ,free wifi,ติดตั้ง wireless,วางระบบไวไฟ,ติดตั้งไวไฟโรงเรียน,ติดตั้งไวไฟอบต.,ติดตั้งไวไฟโรงพยาบาล,3bb,true,cat,tot,air fiber,
airnet
 
 

Tags : ติดตั้งไมโครติก

7
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมชลประทาน


- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
- กฎระเบียบด้านการบัญชี การเงินการคลังภาครัฐ
- ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
- ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเงิน บัญชีการวิเคราะห์ระบบบัญชี และการพัสดุ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ GFMIS
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

 
 
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้
Line ID : bowei2517
Tel :092-1508652
E-Mail : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์

2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)

แนวข้อสอบทุกตำแหน่งทุกหน่วยงาน"คลิ๊ก!!"
http://xn--12cby7cghk4dc8ah3a2bb0elc2xrc1di.blogspot.com/
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมชลประทาน,สรุปแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

8
แชมพูเร่งผมยาวพลังม้า Ferinal Shampoo
เป็นแชมพูสระผมที่มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม ทําให้ผมยาวเร็วขึ้น
และเส้นผมแข็งแรงขึ้น กว่าปกติโดยเฉลี่ย 3-6 ซม./เดือน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมยาวช้า ผมบาง เส้นผมไม่แข็งแรง ยืนยันจากผู้ใช้จริง
ปลอดภัยชัวร์ มีแจ้งที่แจ้งจด 10-1-5885618 และทางร้านยังมีสินค้าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น......


 

  

  ทรีนเมนท์ Hair root wax Growth 900 บำรุงผมอย่างล้ำลึก แถมช่วยเร่งผมยาวในตัว

 
      


เซรั่ม Hair root 900 เร่งการเจริญเติบโตของเส้นผม

  


สบู่ La'Ponte ทุกสูตร นำเข้าจากฟิลิปปินส์  ช่วยให้ผิวขาว ไร้สิวมีเลขที่แจ้งจดทุกตัว
กลูต้าโอโม่ ครีมบำรุงผิวขาวด้วยกลูต้าไทโอน 95%
  
 


สบู่หัวไชเท้า  ลดฝ้า จุดด่างดำ สิว

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line : http://line.me/ti/p/~coklat-nan  
FB : https://www.facebook.com/Nunan.Shop.Ka 


9
ออกแล้ว!! Uzi ลิปใหม่ปัจจุบันของ สาว ขวัญ อุษามณีแซ่บมากไม่น้อยเลยทีเดียวกกก
ลิปขวัญ ลิปใหม่เดี๋ยวนี้ของ สาว ขวัญ อุษามณี uzi ลิป
Uzi ที่ออกมาเป็นที่ฮือฮา จนถึงสรุปนางก็ได้ออกลิปอย่างนางอยากทำจริงๆงาม เก่ง อย่างนี้ ขอชูให้เป็นไอดอลเลยเจ้าค่ะ ไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนถึงแม้ว่าแฟนๆก็ต่างให้กำลังใจสาวขวัญ กระทั่งคุณผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ วันนี้ขอไปส่องมองดู ลิปของนางดี ว่าจะแซ่บสมกับที่รอหรือปล่าวน้า ลิป Uzi คอลเลคชั่นนี้นางออกมาทั้งมวล 5 สีด้วยจ้ะ โอ้โห้บอกเลยจ้ะว่า งามเยอะแยะๆแถมเพคเกจจิ้งก็เริศ ใครกันแน่เป็นแฟนๆสาวขวัญก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะจ๊ะ
เปิดตัว ขวัญ รุ่งเช้ามณี UZI ลิปสีงาม ที่สาวขวัญยินดีนำเสนอ
 
 
UZI ลิปของศิลปินเเถวหน้าของเมืองไทย uzi ขวัญ
 
ลิป Uzi คอลเล็คชั่นนี้มี 5 เฉดสีที่สตรีจะต้องมีครอง!!
ขอบอกว่า พราวแพรวดอทคอม Swatch สีแบบเฉือนรอบเดียวเข้าใจ ไม่ต้องซ้ำให้เฉดสติไม่ดี
CHANNA สีนู้ดอมน้ำตาลที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ไร้ขีดจำกัด เนื้อแมตต์บางเบาราวริมฝีปากแก้ผ้า ทำให้สีนู้ดไม่น่าเบื่อ และเกิดมาเพื่อสตรีทุกสีผิว
WOOD สีน้ำตาลเข้มกาบไม้ กับเม็ดสีจัดจ้านที่จะทำให้ริมฝีปากมองเรียบเนียน หรู สะดุดตา เย้ายวนกว่าที่เคย
GEEKEY สีแดงเข้มเนื้อละเอียด เย้ายวน แถมดูเป็นสาวลึกลับ มีเสน่ห์น่าค้นหา uzi รีวิว
SCARLET เฉดสีแสนคลาสสิกสำหรับเพศหญิงในทุกสมัย กับสีแดงสว่างส่องแสงกระจ่างแจ้งจาก Uzi ตัวช่วยทำให้จูงใจ สะดุดทุกสายตา
DARIN จับใจไปกับความละมุน ชี้ความเป็นคุณในเดทแรก เพื่อชั่วโมงที่ความสบายแล้วก็เสน่ห์อันไร้ขีดจำกัด

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : uzi รีวิว

เครดิตบทความจาก : https://www.youtube.com/watch?v=OeEs9cEV4Ws

Tags :  ผู้หญิง, ลิปสติก

10
ให้เช่าอาคารพาณิชย์   สยามสแควร์ ซอย3 ทำเลดีมาก ทะลุด้านหน้าหลัง ใกล้ถนนพระราม 1 และอังรีดูนังต์
เหมาะสำหรับเปิดคลินิกเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร กิ๊ฟชอบร้านกาแฟ และธุรกิจทุกรูปแบบ
ใกล้ห้าง Siamsquare 1  โรงภาพยนตร์ลิโด มาบุญครอง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสยามดิสคัฟเวอรี่และพารากอน
อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีสยามและสถานีสนามกีฬา

รูปแบบอาคาร อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา สภาพพร้อมเข้าดำเนินกิจการ
ชั้นที่ 1 พื้นกระเบื้อง เครื่องปรับอากาศ
ชั้นที่ 2 – 3 ปูพื้นลามิเนต บุผนังลามิเนตสีขาว เครื่องปรับอากาศ  ห้องน้ำในอาคาร
ชั้นที่ 4 ดาดฟ้าพร้อมต่อเติมกันสาด แท้งก์น้ำ ปั๊มน้ำ พร้อมซิงก์ล้างมือ

สถานที่ตั้ง อยู่หัวมุมสยามสแควร์ ซอย 1 ติดกับร้านเบเกอรี่ UFM
หากเดินมาจากสถานีสยามให้เดินตรงมาทางมาบุญครองจะอยู่
ตรงช่วงหัวโค้ง ซึ่งไม่ไกลจากมาบุญครอง สยามดิสคัฟเวอรี่
สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน

เหมาะสำหรับ
ธุรกิจประเภทเสริมความงามทุกรูปแบบ คลินิก ร้านเสริมสวย สปาฯร้านอาหาร กิ๊ฟชอบร้านกาแฟ และธุรกิจทุกรูปแบบ

ค่าเช่า   โทรมาคุยกัน (มีป้ายขนาดใหญ่ กว้าง 4 เมตร สูง 12 เมตร)

สัญญา  3 ปี(ต่อสัญญาทุก 3 ปี)
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณหน่อย โทร. 081-374-5428   06-1424-4451
E-mail:propertyfreelance1@hotmail.com

Fanpage : propertyfreelance
lineadd  :@propertyfreelance
idline  : noituenjai


Tags : สยามสแควร์,เช่าสยามสแควร์,ทำเลสวย

11
(((+updateสุด+)))แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบประกอบด้วยทั้งภาค ก และ ข
-       ให้ฟรีไฟล์เสียงเทคนิคงานสอบสัมภาษณ์

 • ความรู้ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปnew
 • แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 100ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_(เหตุผล ความเข้าใจ บทความ อ่าน ตีความ สรุปเหตุผล ใช้ภาษาเรียงประโยค)_เฉลยละเอียด (1)
 • แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ 48 ข้อ
 • แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์และกลุ่มคำ 170 ข้อ
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล 70 ข้อ
 • แนวข้อสอบตรรกศาสตร์
 • แนวข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
 • แนวข้อสอบอุปมาอุปไมรูปทรงเรขาคณิต
 • แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข ชุดที่ 1 จำนวน106ข้อ
 • แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ(English Language )
 • การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
 • แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 • สรุปทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
 • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ สังคม เศรษฐกิจการเมือง ปัจจุบัน
 • สรุป ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 • หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
 • แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2560
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมnew
 • แนวข้อสอบ_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด_พศ_2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
 • แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น__พศ_2542 new
 • แนวข้อสอบ_พรบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พศ2542 new
 • แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 • แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ_พศ_2526_และแก้ไขเพิ่มเติม(new)

>>>สนใจดูรีวิวคนสอบติด<<<คลิ๊กเลย>>>
 
ขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจเสมอมาค่ะ


อยากสอบงานราชได้ อยากมีความรู้สึกดีๆ แบบนี้ อย่ารอช้าค่ะ…<<<คลิ๊กเลย>>>


 


เว็ป : แนวข้อสอบงานราชการ.net


เพจ : ศูนย์รวมแนวข้อสอบ


ศูนย์รวมคู่มือเตรียมสอบงานราชการ และวิสาหกิจทุกหน่วยงาน


สนใจติดต่อสอบถาม/ขอดูตัวอย่างและสั่งซื้อแนวข้อสอบมาที่


T. 094-9053222


line : bmw3222


email : sheet3222@gmail.com


http://xn--12cbpm6ecf8ec6a8a9ab6ecc4vmf.net/


เนื้อหาในไฟล์ประกอบด้วยแนวข้อสอบเก่าที่เคยออก พร้อมแนวข้อสอบที่คัดสรรมาอย่างดี แม่นจริง จริงใจ ให้ครบ ให้จริง มีคนสอบติดจริง


ทีมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของน้องๆค่ะ

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอปท

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=NXM_gzOXTyM

Tags :  แชร์แนวข้อสอบ, สอบติดจริง

12
รับผลิตและออกแบบสายคล้อง
สายคล้อง สายคล้องคอ สายคล้องบัตร
แบบสกรีนสาย และไม่สกรีนสาย
เรามีสายคล้องให้เลือก กว่า 200 แบบสี สายทอให้ใยโพลีเอสเตอร์ อุปกรณ์ประกอบสาบคัดเลิกขากวัสดุเกรดดี ทำให้สายคล้องของเรามีคุณภาพคงทน ใช้ได้นาน ในราคาขายปลีกและราคาขายส่งสำหรับตัวแทนที่ต้องการไปขายต่อ
สายของเรามีให้เลือกตั้งแต่ 8มม 10มม 11มม 12มม13มม 15มม 19มมและ 20มมสายคล้อง สายคล้องคอ สายคล้องบัตร มีให้เลือก 3 ประเภทคือ
1. สายคล้องบัตรแบบสกรีนตัวนูนหรือตัวเรียบ เพื่อเป็นทางเลือกสามารถสกรีน ได้ทั้ง ตัวอักษร โลโก้ของทุกหน่วยงาน และรูปต่าง ๆ ทางโรงงานมีการพัฒนา ตัวสกรีนไม่ หลุดลอก คงทน ต่อใช้งานเพื่อตอบสนองนโยบายประหยัดและลดต้นทุนในการสั่งซื้อของ หน่วยงานท่าน

2. สายคล้องบัตรแบบพิมพ์สอดสี(Sublimation) เป็นการผลิตแบบนวัตกรรมใหม่ สามารถพิมพ์ได้ไม่จำกัดสี ทุกรูปแบบรอบสาย พิมพ์สีได้เหมือนจริง เนื้อผ้านุ่ม ขนาดสาย 15 มม. 20 มม.

3.สายถักทอ เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ด้วยการถักทอจากเส้นด้ายเล็ก ๆ งานสายถักใช้เวลาในการผลิต และจำนวนมากพอในการสั่งทำ

โย่โย่ โลโก้ เรซิน..กรอบบัตรพลาสติก ซองบัตรพลาสติก ในราคาถูก
รับสั่งผลิตออเดอร์ ตามแบบของลูกค้า เน้นประสิทธิภาพในราคาประทับใจ
งานเร่งด่วน รวดเร็ว คิดถึงเรา งานประณีตเอาใจใส่ทุกชิ้นงาน และเราส่งของเร็วมาก
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่ม : Taladcard
Facebook: เตือนใจ เตือนใจ ดูรายละเอียดเพิ่ม
Fan Page :บัตรพนักงาน สายคล้องบัตร Taladcard ดูรายละเอียดเพิ่ม
Website:www.taladcard.com ดูรายละเอียดเพิ่ม
โทร.081-374-5428 ไลน์ noituejai ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : สายคล้อง,สายคล้องราคาถูก,สายคล้องบัตร

13
เสริมสวย สุขภาพ / ครีมทาส้นเท้าแตกMiW
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 08:19:05 AM »
MiW Foot Works Cracked Heel Creamครีทาส้นเท้าแตก ราคา390บาท ขนาด 45กรัม วิธีใช้ทาหลังอาบน้ำ บริเวณที่ส้นเท้าแตก ตาตุ่มด้าน ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออก#รับตัวแทนจำหน่าย เปิดบิล50ชิ้นแจกทองสนใจสั่งซื้อ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายhttp://line.me/ti/p/CAfa8gqSGJ เพจ https://www.facebook.com/miwthailand#รีวิวครีมทาส้นเท้า #วิธีแก้เท้าแตก #วิธีแก้ส้นเท้าแตก #วิธีรักษาส้นเท้าแตก #รีวิวส้นเท้าแตก #มิวทาส้นเท้าแตก#ครีมบำรุงเท้า #ครีมบำทาส้นเท้าแตก #ครีมทาส้นเท้าแตกมิว #MiwFootheel #Footheel #MIW #CEOMiW 

14
 
โรคความดันเลือดสูง เป็นโรคใกล้ตัวที่เราจะมองข้ามไม่ได้ เนื่องมาจากปัจจุบันมีคนป่วยด้วยโรคนี้ต้องรับการบำบัดไม่น้อย ซึ่งนอกจากการบำรุงรักษาด้วยการกินยาแล้ว การรับประทานอาหาร และการใช้สมุนไพรบางสายก็ช่วยให้ความดันเลือดที่เคยสูงลดลงได้ ซึ่งสมุนไพรไทยลด#ความดันโลหิตสูงก็ไม่ใช่สมุนไพรที่หายากเลยค่ะ แถมยังสามารถรับประทานได้ง่ายไม่ต้องผ่านกรรมวิธีมากมาย สำหรับใครที่สนใจจะทาน#สมุนไพรรักษาความดันโลหิตสูง ก็ขอสั่งสอนว่าสมุนไพรเหล่านี้เป็นเพียงทางเลือกเสริมโดยเฉพาะในคนที่ทาน#ยารักษาโรคความดันแผนปัจจุบันแล้วยังไม่สามารถลดระดับความดันเลือดให้ลงมาอยู่ในค่าเป้าหมายได้ การติดตามผลความดันและโรคแทรกซ้อน โดยการไปพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นค่ะ รวมถึงการแจ้งแพทย์เกี่ยวกับสมุนไพรที่เราเลือกใช้เสริมเข้ามา เพราะแพทย์จะได้พิจารณาปรับยาให้ผู้ป่วยให้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมละ ว่าสมุนไพรไทยรักษาความดันโลหิตสูงนั้นมีอะไรบ้าง และ โรคความดันโลหิตสูงหายไหม และ สามารถนำมารับประทานกันได้อย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ
 


กระเทียม เจ้าสมุนไพรกลิ่นฉุนและเป็นคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งเรานิยมนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดต่าง ๆ มีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตสูงได้ดีเชียวละค่ะ แถมยังหาง่ายอีกด้วย โดยเรื่องนี้ถูกยืนยันโดยนักวิจัยจากออสเตรเลีย อย่างอาจารย์คาริน รีด อาจารย์ประจำคณะแพทย์เวชทั่วไป แห่งมหาวิทยาลัยอเดเลด ออสเตรเลีย ที่พบว่า สารสกัดจากกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตลงได้ แต่ก็ควรเป็นหัวกระเทียมแก่นะคะ เพราะหากเป็นกระเทียมที่ยังอ่อนอยู่หรือกระเทียมที่ผ่านการปรุงสุกแล้วละก็ จะได้สรรพคุณไม่เทียมกับหัวกระเทียมแก่ค่ะ

 


บัวบก คงเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่าน้ำใบบกช่วยบรรเทาอาการช้ำในได้ แต่จริง ๆ แล้วบัวบกไม่ได้มีสรรพคุณแค่นั้นนะ แต่ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติในลดความดัน โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชักชวนว่าการดื่มน้ำใบบัวบกบ่อยๆทุกวันทำให้ความดันโลหิตลดลงได้ แถมเจ้าบัวบกนี้ยังช่วยทำให้หลอดเลือดดำและเส้นเลือดฝอยแข็งแรงขึ้น และช่วยคลายเครียดได้ ซึ่งความเครียดก็เป็นอีกต้นเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูง วิธีทานก็ไม่ยากค่ะ เพียงนำบัวบกทั้งต้นมาคั้นเอาแต่น้ำดื่ม โดยอาจจะเติมน้ำตาลเล็กน้อยหรือจะผสมกับน้ำใบเตยเพื่อลดรสชาติเหม็นเขียวค่ะ
 


ขิง เป็นสมุนไพรโบร่ำโบราณที่นำมาใช้ในการรักษาโรคมากกว่า 5,000 ปี ซึ่งไม่เพียงช่วยย่อยอาหาร ยังช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย แต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากขิงเป็นพืชที่มีฤทธิ์ร้อน หากรับประทานมากไปอาจจะทำให้เกิดร้อนใน และแผลในกระเพาะอาหารได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีและรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาผู้รักษาและระมัดระวังในการใช้ด้วยค่ะ

 


มะรุม นับเป็นอาหารสุขภาพที่เหมาะเพื่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด โดยจากประสบการณ์การใช้ของชาวบ้านทั้งในไทยและต่างประเทศ และการเรียนทางเภสัชวิทยา พบว่า ส่วนของใบและรากของมะรุม มีสรรพคุณในการลดความดันโลหิตได้ สำหรับตำรับยาแก้ความดันโลหิตสูง เช่น นำรากมาต้มกินเป็นซุป นำยอดมาต้มกิน ใช้ยอดมะรุมสด โดยจะเป็นยอดอ่อนหรือยอดแก่ก็ได้ นำมาโขลกคั้นเอาน้ำ (ถ้าไม่มีน้ำให้เติมน้ำลงไปพอให้เหลวข้น) ผสมน้ำผึ้งพอหวาน กินวันละ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งแก้ว หากต้องการทานมะรุมติดต่อกันนานๆ อาจต้องคอยตรวจเช็คค่าการทำงานของตับ เนื่องด้วยอาจมีผลทำให้เอนซ์ไซม์ตับเพิ่มขึ้นได้ในบางราย และระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจ เพราะว่ามะรุมมีผลทำให้หัวใจเต้นช้าลงเช่นกัน

นอกจากนี้การปรับพฤติกรรมบางอย่างก็มีผลช่วยลดความดันโลหิตได้ เช่น ลดการดื่มแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ ลดความเครียด ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30-45 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน
 
 

ที่มา : http://www.thaiherbweb.com/articles/42078669/ความดันโลหิตสูง.html

Tags : ยารักษาโรคความดัน,โรคความดันโลหิตสูง,ความดันโลหิต

15
เสริมสวย สุขภาพ / ครีมผิวขาว Ladywhitebeauty
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 07:43:12 AM »
จำหน่ายครีมผิวขาวรีวิวอันดับ1ครีมตัวขาวโลชั่นผิวขาวขายดีจากรีวิวผู้ใช้จริงครีมผิวขาวใช้ดีที่สุดครีมหน้าขาวกระจ่างใสรับผลิตจดอย.ครีมผิวขาวปลอดภัย.
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายครีมผิวขาวรีวิวอันดับ1

เครดิต : http://www.xn--12cf8dqrl4hkv9r.com/forum/index.php/topic,132855.new.html#new

Tags : ครีมผิวขาว,จำหน่ายครีมผิวขาวรีวิวอันดับ1

หน้า: [1] 2 3 ... 212